catalàcastellano
Milvus (2)
Geografies del combat
Miquel Amorós12,00 €
En aquest llibre anem a trobar part de la producció més recent de Miquel Amorós, textos escrits majorment al llarg de l'any 2017 i, per tant, en dates pròximes entre si. Està dividit en dues parts ben diferenciades, on l'autor desplega... (+)
Milvus
Geografías del combate
Miquel Amorós12,00 €
En este libro vamos a encontrar parte de la producción más reciente de Miquel Amorós, textos escritos mayormente a lo largo del año 2017 y, por lo tanto, en fechas próximas entre sí. Se encuentra dividido en dos partes bien diferenciadas,... (+)
Milvus

Número de registres trobats: 2