«Cal visualitzar els barris proletaris com espais de vida i lluita»

 

Per Txema Bofill

No, no em vaig criar a les Cases Barates de Can Tunis, ho vaig fer a la part vella —ara centre històric— de Barcelona; en aquella relegada barriada va viure la meva família paterna. Fa molts anys que tinc interès i escric sobre la importància del territori en els processos socials, especialment sobre “les lluites en i per la ciutat” com a crítiques pràctiques en què els projectes concrets d’emancipació s’aixopluguen i es despleguen. A “Rastros de rostros” he intentat explicar com els “protagonistas del montón” d’aquelles perifèriques Cases Barates van ser capaços de fer realitat, després de molts anys de brega i autoaprenentatge, el seu somni igualitari de la revolució social. Un testimoni de les Barcelones rebels que convindria, crec, no descuidar en els temps que corren.

 

 

- Quin és l’ origen d’aquest llibre?

Tenia, des de fa temps, interès per saber com s’arriba a concretar i sostenir un procés revolucionari des de la base i és que en el meu imaginari la revolució social del 36, tan propera a nosaltres, sempre m’ha rondat com un dels millors exemples, potser el millor. Volia, a més, procedir mitjançant “l’anàlisi concreta d’una situació real” i llavors només em restava posar el dit sobre el mapa i escollir un barri de Barcelona on habitessin, diguem, els ningú i els menyspreats per la història. Volia recopilar papers dels arxius i hemeroteques però també, i sobretot, recollir totes les veus que pogués. En l’elecció va pesar la meva procedència familiar i entre els dos barris a escollir —La Torrassa i les Cases Barates de Can Tunis—em vaig decantar pel segon, més que res perquè de La Torrassa, «allà on començava Murcia», ja s’ha escrit alguna cosa més.

 

- Quin és l’ objectiu que et vares proposar a l’hora de fer-ho ?

L’objectiu era aquest: poder traçar la trajectòria de lluita i les aspiracions d’emancipació, traduïdes en utopia concreta, de les gents condemnades a viure a les perifèries relegades.

 

- Estudies els anys abans de la gran Revolució del 36. Quin paper hi tenien els barris?

En aquella època als barris d’extracció proletària no només s’hi dormia, sinó que s’hi habitava en el sentit de viure compartint la quotidianitat amb els altres i passant el temps lliure al carrer, als bars, ... i també s’hi podia treballar. Els barris com a espais de vida, on es mamava l’explotació i l’opressió, on el dia a dia no estava colonitzat per la mercaderia ni assetjat per l’aïllament (el viure o estar junts però separats), eren una esplèndida palanca per crear i consolidar comunitats de lluita entre iguals.

 

- Què en penses del llibre de Chris Ealham sobre els barris de Barcelona abans de la revolució, un llibre amb el mateix tema que el teu?

És prou interessant, un bon compendi que deixa aspectes per aprofundir i també dóna molt per discutir. Ara bé, tampoc deixaria de banda les aportacions de José Luis Oyón, especialment el seu llibre “Quiebra de la ciudad popular”, i les de la gent de Santa Coloma —el Grup d’Història José Berruezo— i d’altres.

 

- Quins són els ideals que van moure aquesta gent humil a realitzar la gran revolució del 36?

Una de les frases que en aquells anys es repetia, i molt, era la lluita per la millora material i moral. L’una i l’altra a la vegada, ja que tant es tractava de lluitar contra l’explotació com contra l’opressió. I d’aquell present de lluites s’aventurava, s’aspirava, a l’autoemancipació. Sí, “l’emancipació dels treballadors serà obra dels mateixos treballadors o no serà”. Però a més d’idees o ideals l’important era aquell “anar aprenent mentre es camina” que diríem ara. Les seves ànsies d’emancipació eren el resultat d’unes pràctiques crítiques que un dia i un altre s’afanyaven a portar a terme. La inspiració llibertària era clara, em sembla.

 

- Quina és la teva implicació en la investigació (personal, familiar, ideològica, universitària)

Buff, i com es respon a això? Podria dir que m’interessen, i no per simple curiositat, els processos revolucionaris. Ja va escriure Cohn Bendit allò de “la revolución que quisimos tanto” i altres li van donar “l’adéu a la revolució” com havia passat amb “l’adéu del proletariat”. Total, es pot pensar avui la revolució?, quina, com i on? Si fos així ens valdrien, sense mimetismes ni descontextualitzacions, els referents del passat, i entre ells el de la revolució social del 36? Si la implicació personal es refereix a la meva relació amb el barri de les Cases Barates ja hauria de dir que la meva família paterna va viure-hi i que més d’un familiar surt nomenat entre el munt de veïns que van ser els protagonistes d’aquella revolució social que s’entesten a esborrar de la història.

 

- Quin mètode d’investigació has seguit? En què consisteix?

La investigació s’ha assemblat a un viatge. Genet ja deia que no és viatge, ni es ná, quan el trajecte, de pagament, té punt d’inici i punt final, com en el bus, com al metro. I Camarón ens cantaria que el millor és entretenir-se pel camí, i fins i tot perdre’s de tant en tant, si el que es pretén és comprendre i no només descriure o explicar. Algú va denominar a aquest procedir com transductiu, en el que l’imprevist, la deriva, no només et molesta sinó que t’alimenta. El viatge, per cert, tot i que que sigui a un altre ritme, encara continua.

 

- Com has fet les entrevistes? Les has ensenyat a la gent del barri per saber si estan d’acord amb el que tu has transcrit d’ells?

D’entrada voldria comentar que no he fet pròpiament entrevistes. Més aviat han estat converses o xerrades que he anat mantenint, i moltes vegades no en un sol dia sinó en successius moments. Sí que portava preparat més o menys un guió, però sobre la marxa ho anava modificant, a més, diguéssim que no em conformava amb preguntar i escoltar la resposta sinó que intervenia quan ho considerava oportú. La conversa en curs o procés, sempre que he pogut, l’he anat estirant; i és que si m’arribava nova informació dels arxius o d’altres veïns procurava tornar a preguntar. He aplicat el model “bola de neu”, que consisteix en anar d’un veí a un altre, d’un paper a un altre. Sovint, a més, les converses no eren individuals i els llocs bé podien ser un bar esmorzant, a casa d’ells, passejant... El telèfon —i l’e-mail molt menys, però també—, de tant en tant els he emprat per a preguntes més concretes o simples puntualitzacions sobre noms, dates, etc. Sempre que he pogut he procedit a la devolució i fins i tot, com no, els indicava que podien plantejar totes les modificacions que consideressin oportunes.

 

- Què has trobat en les converses de la gent de Can Tunis?

Aquí, per descomptat, no puc generalitzar. Hauria de distingir entre els que, ja des de l’inici o a través del tracte, no mostraven cap problema per parlar del que fos, i altres, més recelosos, que s’escudaven en evasives o eren imprecisos en segons quines respostes, especialment quan sortien noms. Em quedo, però, en què insistien en: “no t’explicaré més que allò que sé per mi mateix i no el que m’han dit o he sentit”. Així mateix, en el seu to destacaria la seva sinceritat, honestedat i humilitat. Se saben, com a hereus, els perdedors d’aquella revolució i no es recreen en presumir; els disgusta, i molt, totes les pestes que els han tirat —i continuen tirant— al damunt.

 

- Per què no hi ha bibliografia, si es tracta d’una investigació?

Que no hagi incorporat ni notes a peu de pàgina, ni bibliografia, ni el llistat de “entrevistats”, ni els arxius consultats ha estat una opció deliberada. Primer, i no és broma, el llibre hauria sortit molt més gros o amb lletra encara més petita. Però sobretot he volgut prescindir d’aquest pes per alleugerir la lectura i que els que no estan acostumats a aquesta tipologia de text no es facin enrere.

 

- Quins són els referents del llibre?

Encara que no hagi volgut guiar-me pels meus “pares putatius” és obvi que a “Rastros de rostros” llueixen alguns referents, com també ressonen, i bastant, les converses i discussions mantingudes al llarg del temps amb amics i companys. Per citar lectures, si d’això es tracta, esmentaria a Foucault i els que al seu voltant es van dedicar a problematitzar la història i els seus aspectes territorials, cert Castoriadis, Lefort, Thompson, Benjamin, Lefebvre i etc.

 

- Hi ha una molt bona introducciódel company Tomás Ibáñez. Com se’t va ocórrer?

Al llarg de tot el procés d’elaboració del que acabaria resultant el llibre, i que vaig començar el 2004, he abusat de la confiança i paciència d’alguns amics. Els marejava amb els meus avanços i retrocessos, els meus dubtes, els passava esborranys... Un dels temes que va sortir era si calia o no un pròleg del que jo no era molt partidari. Una vegada acceptat vaig tornar a molestar, i així en Tomàs, un dels lectors dels meus esborranys, es va avenir a regalar-nos “La muerte nunca vence a la primera”; clar, cal que estiguem a l’aguait perquè els torrents tornin a créixer sota la tempesta.

 

- Per què ho edites a Virus, o per què t’ho editen els de Virus?

Des de fa molt de temps, gairebé des dels seus inicis, he mantingut relació i he col·laborat de diferents maneres amb el projecte de Virus. Fruit d’aquest festeig el llibre arribaria a la Lluna (la impremta). Hi ha, per descomptat, una aposta mútua pel pensament crític i pels circuits alternatius.

 

- Quina rebuda ha tingut el llibre? Quins comentaris has rebut de la gent de Can Tunis i d’altres lectors?

Les veus o correus que m’han arribat d’entre la gent del barri i persones properes em transmeten que el llibre els ha despertat interès, que he explicat una història que en molt bona part desconeixien i que no els havien transmès els grans i que no he tornat a entrar en “chafarderíos ni miserabilismos”, i ho agraeixen. Alguns, a més, amb orgull, han mostrat afecció per aquell passat de lluites tan allunyat, insisteixen, de les mil etiquetes de marginals que els han endossat durant tants anys. Del llibre, que allà es pot trobar al forn i a una papereria, m’han dit que està tenint sortida i que dóna per parlar. Fora del barri, i m’alegra, els comentaris que m’arriben també destaquen la feina feta per intentar recuperar la memòria col·lectiva dels de baix, “dels sense nom que no anònims” que em subratllen. És per estar content! Ara, és clar, de les valoracions negatives —per l’estil, pel contingut, ...— que deu haver-ne, de moment no me n’he assabentat.

 

- Després de la seva publicació han tingut aquells “Rastros de rostros” certa continuïtat?

Amb els comentaris que m’arribaven del llibre i del vídeo (http://vimeo. com/rastrosderostros/video) i després d’algunes converses, trucades i correus em vaig decidir, amb ajuda de persones vinculades al barri, a posar en marxa un bloc: http://rastrosderostros. wordpress.com/, en el qual, a més de difondre el llibre —hi ha l’accés gratuït a la versió digital i la incorporació de documents, de testimonis inèdits dels seus protagonistes i de material fotogràfic (algun procedent d’arxius però majoritàriament aportat per familiars)— es recullen ressenyes, entrevistes... I especialment van entrant noves biografies i fotografies. La predisposició a tirar palante segueix viva, encara que també és cert que costa estirar: abunden més les promeses que ja t’enviaré que els lliuraments concrets.

 

- Què et sap greu no haver pogut fer en la investigació?

Per descomptat, em sap greu no haver pogut parlar amb ells i amb elles, és a dir, amb els protagonistes directes d’aquella revolució. Sé que és un contrasentit, ja que quan vaig emprendre la immersió en aquelles Cases Barates la majoria d’ells, per edat, ja havien desaparegut: alguns, tot i que ja portés un temps (anys) amb el tema, vaig arribar a ells quan feia poc que havien mort; hi ha qui encara viu però per la seva salut i discreció no hem pogut parlat gaire o ho hem deixat estar. És això d’haver arribat tard. També em queda mal regust per no poder haver accedit a certa documentació d’arxius que vaig localitzar. I qüestions, més concretes, pendents de resoldre encara hi ha algunes, com qui va ser o qui van ser els enllaços entre l’interior —des de dins del barri— i la Comissió de Relacions del Moviment Llibertari a França? També no haver pogut accedir a algunes memòries, completes o inacabades, que em consten es van escriure però es van perdre, no es troben o no volen compartir-les.

 

- Quins són a els personatges que destacaries del barri?

La llista és llarga. En els anys 20 podria destacar Gumersindo Sánchez, El Madriles, no només militant notable en el Sindicat de la Construcció i en la vaga de les obres del metro sinó també en la constitució de l’Ateneu Cultural de Defensa Obrera del Prat Vermell —que era com ells anomenen al seu barri de Cases Barates. A Marcelino Pereiro, del transport marítim, igualment entre els impulsors de l’Ateneu i que escrivia a la premsa obrera i llibertària. Alberto Manzano, també a l’Ateneu, va estar entre els que es van enfrontar als pistolers del Sindicat Lliure. Enrique García, tramviari, assidu a la premsa obrera i al qual van empresonar en diferents ocasions. Ja en els 30, Benito Maldonado va estar molt actiu a l’Ateneu i va ser a més delegat en la llarga vaga de les “Extracciones de Arenas” i a la de lloguers; i el José Gilabert, el Berenguer, el Higueras i ... A partir del juliol del 36, a més dels anteriors, esmentaria a Francisco Liria, José Giménez, Antonio Céspedes,... Ja contra Franco, i de la nova fornada, ressaltaria a Rogelio Ramos, afusellat a Saragossa el 1950 després de la seva funesta incursió guerrillera, Manolo Fornés, els germans López Montesinos... de dones estarien Esperanza Fernández, mitineando durant la vaga de lloguers. La Ana Fuentes a la Rivière, la Consuelo López Requena a la fàbrica Farrero, la Maria Vidal, a la Sangrá...

 

- Una frase o lema que introdueixi la teva investigació

Potser la de Camus que vaig triar per al blog: «La llibertat no és un regal que es rep d’un Estat o d’un cap, sinó un bé que es conquereix diàriament, gràcies a l’esforç de cada u i la unió de tots».

 

- Has escrit algun altre llibre. En quins llocs has publicat articles oescrits teus?

Individualment, El centro histórico, un lugar para el conflicto (1986) i Un verano con mil julios y otras estaciones ( 1993).També he participat en obres col·lectives, per exemple en Virus —entre d’altres El descrubi- MIENTO del 92—, amb Alikornio, Traficantes de Sueños... Alguns articles sobre urbanisme els he publicat en revistes acadèmiques, i sobre aquesta problemàtica o altres he escrit, bé individual o col·lectivament, signant o sense signar, en diferents revistes, millor o pitjor impreses per diferents canals de difusió. Entre elles In/dolencia, Ekintza, Contrapoder.

 

- Com t’has format en la vida?

Encara que faig de docent a la Universitat podria dir que em considero, en bona mesura, autodidacta. Vaig cursar geografia, però abans i en paral·lel ja vaig intentar llaurar-me un bon bagatge cultural i sense ànims d’especialista. Vaig aprendre, i molt, de la meva implicació en el cicle de lluites del final del franquisme i començaments de la transacció. I guardo en el record a bons companys, més grans que jo, i alguns encara amics que van fer, com diria Rancière, de bons “mestres ignorants”.

 

- Presa de consciència o vocació política? I la teva evolució política?

Mira que amb “Rastros de rostros” he anat emprenyant amb preguntes semblants i ara em toca a mi! Respondria com molts d’ells: “doncs no sé, no me’n recordo, què vols que et digui?”. Per recordar recordaria que sent xaval vàrem sortir de l’institut, a la Barceloneta, per anar a una manifestació contra la llei Villar Palasí. Ja treballant, a la banca, uns quants vam muntar la CAT —una Comissió Autònoma de Treballadors— per desacord amb les CCOO. Això seria el 1974. I fins ara, no sé. Em ve al cap, disculpa, la cançó del Makinavaja.

 

- Militància política a grups i organitzacions. Quins rols tens dins el sindicat o moviments socials en què has participat?

D’organitzacions formals només he format part de la CNT, des de la seva assemblea de refundació a Sant Medir fins a la seva crisi interna derivada del cas Scala. Després he anat transitant per alguns col·lectius, però sobretot ens trobem de tant en tant, sense agenda i informalment, entre afins. I estant a l’aguait de la conjuntura, de vegades m’implico en singular, amb diversa intensitat, en certes lluites, ja siguin de major o menor calat, més locals o concretes o, a una altra escala, específiques o generals.

 

- Com veus el moviment llibertari actual?

Diria que en les crítiques pràctiques col·lectives l’esperit o la cultura llibertària sembla, de forma difusa, rebrotar. Aquestes pràctiques socials disperses serien, em sembla, els torrents als quals es referia Tomás, i per més que s’assemblin al Guadiana cal potenciar-les. Cal avivar, com a moviment real, el “mar de fuego subterráneo” que va mimar sempre l’Anselmo Lorenzo.

 

- El teu lema de vida

Un parell de cites: alguna cosa així com “només buscant l’impossible s’assoleix el possible” i “tota paraula és una paraula de més”.

 

- Llibres i autors que t’hagin influenciat

Anomenaria els dos primers que vaig escollir pel meu compte: La conquista del pan i El apoyo mutuo de Kropotkin. Dos més serien L’home que plantava arbres de Giono i La comunidad inconfesable de Blanchot. Autors? Berger i Cortázar, d’aquí a Juan Marsé. De l’acràcia a Rocker i el seu Nacionalismo y cultura (molt actual, per cert) i Anselmo Lorenzo i el seu Proletariado militante. I...

 

 

  Rastros de rostros

 


25/02/2014 16:10:07 Versió per imprimir

El gran derrotado en Egipto está siendo el movimiento laico y revolucionario

Por Luis Matías López

En tres años, Egipto ha recorrido un largo camino circular que le ha conducido al punto de partida: los militares siguen con el poder político y económico, los Hermanos Musulmanes están fuera de juego, el movimiento laico y democrático ha sido burlado y Estados Unidos, las monarquías conservadoras y dictatoriales del Golfo, Israel y Estados Unidos respiran aliviados porque sus intereses quedan a salvo y la estabilidad vuelve a reinar en el país pivote de Oriente Próximo. Es un balance desolador de lo que parecía que iba a ser el paradigma que marcaría el cambio democrático, de justicia social y de prosperidad económica que, en un momento que ya parece muy lejano, se asociaba con la primavera árabe.

Marc Almodóvar, corresponsal en la zona de varios medios catalanes, que ha vivido en Egipto desde 2008 y ha sido testigo directo de esta etapa convulsa, ha condensado su experiencia –con aliento de reportero y precisión de documentalista- en un libro que, publicado por Virus Editorial, resulta esencial para conocer los orígenes, desarrollo y desenlace de un proceso revolucionario/contrarrevolucionario cuyos últimos capítulos aún están por escribir.

La conclusión de Egipto tras la barricada. Revolución y contrarrevolución más allá de Tahrir pretende ser esperanzadora pero, a día de hoy, tiene un amargo sabor a utopía: “La revolución que en enero de 2011 reclamaba pan, libertad y justicia social no ha muerto. Estará viva mientras la injusticia provocada por unas políticas generadoras de desigualdades y por la extensión de las nuevas formas de esclavismo y colonialismo sigan vivas”.

Almodóvar no desvela ningún secreto, no cuenta casi  nada que no se supiera ya, pero aun así, su libro era muy necesario, y lo justo sería que quedase como imprescindible referencia (al menos entre los textos en español) para recordar y entender mejor estos tres años convulsos. El tono que utiliza es crítico y analítico, sin perder por ello viveza e incluso pasión, y sin alejarse nunca de su objetivo esencial: relatar en detalle un proceso que nació en enero de 2011 con las manifestaciones multitudinarias de la plaza de Tahrir que exigían democracia y el derrocamiento de Mubarak; que pasó por el interregno de un año de gobierno de los Hermanos Musulmanes, conquistado por medios democráticos; y que volvió a sus orígenes cuando otro movimiento popular masivo en junio de 2013 sirvió de pretexto a los militares para derribar al islamista presidente Mursi (que pagó cara su torpeza) y tomar las riendas de un poder que nunca habían soltado del todo.

La mejora en la situación personal y procesal de Mubarak y algunos de sus cómplices, el control de puestos claves en la Administración y la economía de militares y antiguos altos cargos del dictador, la marginación cuando no la persecución de los protagonistas de las revueltas de Tahrir, y el calendario de normalización institucional que controla el Ejército y que debe convertir en presidente al mariscal Al Sissi, cabeza del golpe, son pruebas evidentes del fracaso de la revolución.

Antes como ahora, los militares tienen el poder real. Un poder que Almodóvar ilustra con una batería de datos que recogen cómo, durante décadas, han ido penetrando no ya tan solo en el entramado institucional, sino también en el educativo, científico, de los medios de comunicación y, sobre todo, el económico. “El proceso iniciado en 1991 llevó a los oficiales a sentarse al frente de los consejos de administración de los holdings de electricidad, transporte, agua, saneamiento, gas natural o petróleo, y a tener un amplio control sobre los sectores públicos asociados, como la construcción, la vivienda, el desarrollo agrícola y el turismo”.

Estaciones de servicio, agua embotellada, cigarrillos, televisores, pesticidas, verduras, pasta alimenticia, hostelería… Pocos sectores se libran del control militar, en beneficio, no ya del país sino ni siquiera del conjunto de la institución, sino de una minoría de altos oficiales, y sin apenas control sobre  las prácticas corruptas o la administración negligente. El peso de esa economía militar oscila, según las fuentes, entre el 25% y el 40%  del Producto Interior Bruto. Que esta situación no se haya revertido, o que no esté vías de serlo,  es una prueba incontrovertible de lo poco que la revolución del Tahrir ha cambiado Egipto, pese a los miles de muertos que han jalonado estos tres últimos años.

En palabras del autor, “la historia de la revolución egipcia es, desde la caída de Mubarak, la del esfuerzo de islamistas y militares por detener el ímpetu popular, por denunciar las protestas obreras, por detener a los activistas (…) por acusar a las mujeres de las protestas de ser putas. Es la historia de un proceso que ha permitido llamar revolución a lo que es transición, y sabotaje a lo que es revolucionario; acusar de terrorista al disidente y cambiar los lemas de la revolución. Todo para atacar al corazón de lo que había llevado la gente a la calle”.

Almodóvar toma  partido tanto contra los militares como contra los Hermanos Musulmanes. Los primeros han ganado, y los segundos han perdido, en buena medida por sus propios errores. Pero el gran derrotado, pese a la pureza de sus intenciones, ha sido (está siendo) el movimiento laico y revolucionario, defensor de la democracia, la igualdad y el progreso, que se echó a la calle para que las cosas ya nunca volvieran a ser como antes, para que Egipto se convirtiera en un país justo, libre y democrático. Representaban el alma más pura y esencial de la primavera árabe pero, a día de hoy, son el más claro ejemplo de su fracaso.

 

 

  Egipto tras la barricada


19/02/2014 10:53:27 Versió per imprimir

«Acción noviolenta son acciones no institucionales como huelgas, boicots, no colaboración y desobediencia»

 

En el programa «La Enredadera» de Radio Topo, Jesús Castañar habla de Teoría e historia de la revolución noviolenta. Castañar se refiere a diferentes momentos históricos en los que las estrategias noviolentas han jugado un papel fundamental, dedicando una atención especial al movimiento por la insumisión al servicio militar que se desarrolló en el Estado español entre los 80 y los 90 del pasado siglo, y del que formó parte. Para él una de las características de la acción noviolenta es su carácter no institucional.

 

 

 

  Teoría e historia de la revolución noviolenta


19/02/2014 09:25:22 Versió per imprimir

«Egipto tras la barricada surge de la frustración como periodista ante el tratamiento mediático de los hechos»

En campo enemigo, Radio Intereconomía, Marc Almodóvar habla no sólo de Egipto tras la barricada, sino también del periodismo y del papel de los medios de comunicación y la supuesta pluralidad informativa.

 

  Egipto tras la barricada


13/02/2014 11:58:46 Versió per imprimir

«La ocultación de la COPEL es un reflejo del desinterés social por las cárceles»

César Lorenzo Rubio habla con Juan José Tellez en «A Pulso» de Radio Andalucía, programa especializado en cuestiones penitenciarias, de la historia de la COPEL. Destaca Lorenzo la invisibilización social y mediática de lo que ocurre en el interior de las cárceles, y como eso se refleja tanto en la falta de información en la actualidad como en el vacío al que la historia oficial ha condenado a «unos acontecimientos que en su momento hicieron correr rios de tinta», como destaca el conductor del programa. 

 

 

 

  Cárceles en llamas

 


13/02/2014 11:52:14 Versió per imprimir

César Rendueles e Ígor Sádaba en Barrio Canino

 
Igor Sádaba, coautor de La Tragedia del Copyright, habla sobre la complejidad de la historia y la actualidad de la propiedad intelectual, pero también se moja en un debate crucial en la actualidad: el papel y las contradicciones de la tecnología y lo que Ramón Fernández Durán llamó la Tercera Piel, en la acción política. 

 

  La tragedia del copyright


11/02/2014 16:16:08 Versió per imprimir

César Lorenzo: «Solamente los presos del movimiento libertario apoyaron claramente las movilizaciones de presos comunes»

 

Anábasis, programa de Radio QK (Uviéu, 107.3 FM / radioqk.org), entrevista a César Lorenzo Rubio, repasando algunos aspectos fundamentales del ciclo de revueltas de presos sociales en las cárceles de la Transición. Lorenzo aborda la relación entre los presos políticos y sociales, distinción rechazada tanto por los condenados por delitos comunes como los encarcelados de grupos anarquistas. Al respecto, destaca que, pese a que muchos condenados de la izquierda antifranquista acabaron siendo diputados y senadores, en su inmensa mayoría no movieron un dedo por cambiar el orden penitenciario. Tan sólo los presos del movimiento libertario se implicaron y se solidarizaron sin tapujos con las movilizaciones de la COPEL.

 

 

  Cárceles en llamas


11/02/2014 15:52:54 Versió per imprimir

Marc Almodóvar «Un presidente con casaca militar en Egipto puede reavivar la revolución»

 “Un presidente con casaca militar en Egipto puede reavivar la revolución”

Por Trinidad Deiros

Una revolución no se culmina en 18 días, aunque basta ese breve lapso de tiempo para que un pueblo tome conciencia de su poder. Así sucedió en 2011 en Egipto en los días que mediaron entre el inicio oficial de la revolución egipcia, el 25 de enero, y la caída de Hosni Mubarak, el 11 de febrero, dos hitos que liberaron a los egipcios del yugo del miedo, subraya Marc Almodóvar (Barcelona, 1984). Almodóvar, que durante casi cinco años ha vivido la lucha de los egipcios a pie de calle, ha querido reflejar lo que ha sido de la revolución más allá del icono que representó esa plaza de nombre profético: Tahrir (Liberación). De ese propósito, ha surgido una obra rigurosa y bien documentada, Egipto tras la barricada. Revolución y contrarrevolución más allá de Tahrir (Virus Editorial), en la que el periodista describe el devenir de las ansias de libertad, pan y justicia de los egipcios y de la contrarrevolución que ha tratado de imponer de nuevo el statu quo.

En el libro usted describe el caldo de cultivo de una revolución que se llevaba gestando años en un contexto de terrible injusticia social propiciada por las políticas ultraliberales impuestas por instituciones como el FMI con la complicidad del régimen egipcio.

Cuando Mubarak llega al poder, tras la muerte de Anuar el Sadat, reafirma su poder a través de ese vínculo con las instituciones internacionales. En el plano político con la Casa Blanca, a través de la pacificación con Israel, pero, sobre todo, en el plano económico, gracias a un pacto forjado a principios de los noventa con instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el libro se explica cómo el think tank ECES [constituido gracias a una aportación de diez millones de dólares de la USAID, la agencia estadounidense para el desarrollo] empieza a forjar todas esas políticas de liberalización económica que aplica el régimen egipcio de forma cada vez más agresiva. A esto se une que, a partir de 2002, cuando Gamal Mubarak, el hijo de Mubarak, llega a la dirección del Partido Democrático Nacional, la formación política del régimen,  se empieza a hablar de una posible sucesión mientras este proceso se acentúa de una forma agresiva. El resultado es que esas políticas ultraliberales cambian radicalmente el panorama egipcio y precipitan a la sociedad a una fractura enorme. En 2007,  el Banco Mundial concede el premio de “país más reformista” a Egipto cuando el 40% de la sociedad vivía por debajo del umbral de la pobreza y cerca del 25% bajo el límite de la extrema pobreza. Los indicadores macroeconómicos eran alabados por todo el mundo pero cuando veías el detalle de dónde iba ese dinero, resulta que acababa en muy pocas manos.

Tras la revolución, llega la contrarrevolución que se basa, se señala en el libro, en un pacto “contranatura” entre los Hermanos Musulmanes y el Ejército: ¿en qué se plasma ese acuerdo?

Ese pacto se construye antes de la caída de Mubarak porque, de hecho, la contrarrevolución fue anterior a su salida del cargo. Sin embargo, se  hizo  mucho más evidente cuando en marzo de 2011 se celebra el referéndum de reforma constitucional. En ese momento, todo el mundo se estaba apropiando ya de lo que había sucedido en Tahrir. Los militares se presentan como los grandes defensores de la revolución, a pesar de que salieron a la calle precisamente para aplacarla, aunque no dispararon contra la población para no destrozar su popularidad. El culmen de este discurso es cuando asistimos a cómo la policía egipcia empieza a decir que ellos también habían participado en la revolución del 25 de enero, cuando en realidad, ese día, lo primero contra lo que se alzó la gente fue contra la brutalidad policial. Un mes después de la caída de Mubarak se emite una ley para prohibir el derecho a huelga y a manifestación y se renueva la ley de emergencia, normas que van en contra del corazón revolucionario. A la gente que sale a la calle a protestar, con esta contrarrevolución ya en marcha, se les tilda de baltagueya (matones) y a las revolucionarias, de putas. Y los Hermanos Musulmanes participan de ese discurso oficialista; son sus medios quienes difunden principalmente este tipo de noticia. Se produce un ataque a todos los vectores que habían ido llevando a la gente a la plaza Tahrir durante la revolución y, de ese modo,  se arma esa contrarrevolución y se reconstruye el ideario de lo que había sido la revolución. Es cierto que, aunque el pacto entre militares e islamistas es contranatura, pues representan intereses que al menos aparentemente son opuestos,  ha sucedido muchas veces en la historia de Egipto, ya desde la época de [Gamal Abdel] Nasser.

¿Los egipcios creyeron esta retórica que presentaba al ejército como el aliado del pueblo?

Yo distinguiría entre la masa de la población y el cuerpo revolucionario, que no se creyó esta mentira. Sin embargo, una parte de ese cuerpo fue cooptada directamente por los Hermanos Musulmanes y, luego, cuando se produce el golpe de Estado [el 3 de julio de 2013], otra parte del movimiento revolucionario fue cooptado a su vez por los militares. Asistimos entonces a la fracturación del movimiento revolucionario. Con respecto a las masas de la sociedad egipcia, hay que destacar la gran volatibilidad de la popularidad de unos y otros. Los militares, cuando salen a la calle el 28 de enero, son recibidos con vítores pero, cuando tiene lugar la masacre de Maspero, justo antes de las elecciones parlamentarias, su popularidad está por los suelos. Tras las presidenciales, desaparecen de la vida pública, lo que recarga sus pilas. Esto, sumado al cambio más estético que real de la cúpula militar, les hace recuperar su popularidad que, en el momento del golpe contra Mursi, vuelve a estar por las nubes. Con los Hermanos Musulmanes sucede lo mismo. Tras la caída de Mubarak, precipitan el proceso electoral y consiguen la mitad de los escaños en el Parlamento. Cinco meses después, en las presidenciales del verano de 2012, han perdido la mitad de los votos. Por esa gran volatibilidad creo que el proceso de cambio en Egipto no está ni mucho menos cerrado.

Los Hermanos han demostrado tener muchos puntos de confluencia con los militares.

Muchos. Por ejemplo, durante años habían dicho que pactar con el FMI era pactar con el diablo y cuando llegan al poder lo primero que hacen es pedir un préstamo al FMI. Lo que hemos visto es una gran continuidad entre las líneas económicas del régimen de Mubarak, la Junta Militar que asumió luego el poder y el movimiento político que tenemos ahora en el poder. Existe una línea continuista muy clara en materia económica, en materia represiva y en materia de libertades. Es ahí donde se forja ese pacto entre los Hermanos y el Ejército.

¿La ruptura está entonces en la mentalidad de los egipcios? ¿Han roto los egipcios con el miedo?

Completamente. Creo que el gran cambio que se ha generado en la sociedad egipcia tras la revolución es el de la mentalidad y eso es algo que difícilmente se va a poder controlar. El 25 y, sobre todo, el 28 de enero de 2011,  la sociedad egipcia rompe completamente con el miedo en el que habían estado viviendo mayoritariamente desde los tiempos de Nasser. A pesar de que la situación sea ahora involucionista, los egipcios no dejan de saber que en tres años han visto caer dos presidentes, con un empujoncito final de los militares, pero gracias a la presión de la calle. Evidentemente, no se puede esperar crear un movimiento de masas, organizarlo y esperar que tenga éxito al 100% en tres años cuando venimos de lo que venimos. Es pronto para analizar si las revoluciones árabes han triunfado, bien fracasado. Es prematuro hacer un análisis tan taxativo. Para hacer un balance habrá que esperar diez o quince años.

¿Se puede acabar con una estructura de poder cuyo eje es un ejército corrupto que controla la mayor parte de la economía?

Es muy difícil, pero la presión popular puede forzar cambios. Además, la institución castrense no es monolítica. Ha habido intentos de cambio dentro del Ejército que han sido aplastados: hubo militares de rango intermedio y bajo manifestándose en Tahrir. Esos militares fueron detenidos y maltratados en las prisiones militares aunque algunos fueron luego liberados; otros fueron internados en manicomios. El problema es la enorme corrupción instalada. Los rangos altos del Ejército saben que cuando se jubilen van a disfrutar de parte de ese pastel que constituye la recolocación en instituciones civiles y empresariales para gozar de todo ese entramado económico del que dispone el Ejército, un entramado que controla hasta el 40% de la economía del país. El Ejército lo controla todo, el Ejército es el Estado en Egipto.

¿Cómo se produce la ruptura del pacto Hermanos Musulmanes con los militares?

Los Hermanos fueron concediendo todos los privilegios que les pedía el Ejército. Les dieron en la Constitución todas las prerrogativas que reclamaban  y contra las que los Hermanos se habían manifestado. En definitiva, los Hermanos blindan la institución y confían en que con eso y el apoyo de los Estados Unidos, que apadrina el pacto, bastará. Sin embargo, el ejército es el corazón del antiguo régimen, por lo que llega un momento en el que el desgaste político del gobierno de los Hermanos, producido por las políticas continuistas que van estrechando el ahogo económico y social de los egipcios, es mal visto por elementos del antiguo régimen que presionan a los militares para que fuercen un cambio. Los militares se acaban de convencer cuando ven cosas que no les acaban de gustar, como el descontrol en el Sinaí, detrás del cual ven la mano de los Hermanos, algo que yo creo que no es del todo exacto. Los militares parten de esa fobia propia de ciertos regímenes. Lo que aquí sería “Todo es ETA” allí es “Todo son los Hermanos Musulmanes”. Esto genera una fobia que acaba de precipitar el golpe de Estado.

¿Los militares utilizaron las protestas convocadas por el movimiento Tamarrod para dar legitimidad al golpe?

Algunos elementos del antiguo régimen, por ejemplo los medios de comunicación, al igual que algunos capitostes económicos, sirvieron para impulsar este movimiento, que sí tenía expansión popular, porque la indignación contra los Hermanos Musulmanes estaba ya muy presente, pero que fue aprovechado por los elementos del antiguo régimen y por los militares. Además, el movimiento Tamarrod fue creado por un grupo de jóvenes nasseristas y por lo tanto, para ellos, ni la idea de que los militares estuvieran en el poder ni la de que el Ejército pusiera coto a los islamistas les molestaba porque eso fue precisamente lo que hizo Gamal Abdel Nasser. Sin embargo, a partir de junio y julio de 2013, Tamarrod empieza a fragmentarse pues no todos sus miembros participan de ese corazón nasserista. Yo tengo amigos que forman parte de Tamarrod y que están muy tristes por el giro que tomaron los acontecimientos posteriormente. No podemos simplificar ese movimiento diciendo que era un movimiento de nostálgicos del antiguo régimen. Es cierto que había algunos de estos nostálgicos pero también había revolucionarios convencidos que querían expresar su desafección al gobierno errático y monopolista de los Hermanos Musulmanes.

La reacción occidental fue reveladora, con EEUU evitando llamar golpe al golpe

No podían llamarlo golpe pues hubieran tenido que retirar la ayuda militar al ejército egipcio. Pero también el representante de la UE, el español Bernardino León, dijo que no era un golpe de Estado sino “algo más complejo”. A lo que vamos ahora es a una política de hechos consumados; a intentar pasar hoja y que la gente se olvide de todo esto. Si algo ha quedado claro tras el golpe es que los análisis estratégicos para la zona de Washington, su apuesta por el pacto entre militares e islamistas, estaban muy equivocados. Ese pacto no ha aportado la estabilidad y,posteriormente, lo que se ha visto es que los militares han sabido encontrar un punto en el que tienen más controlado a EEUU de lo que Washington creía. Con lo que sucedió con el golpe de Estado del año pasado, EEUU se sintió muy incómodo.

España también ha participado de esa complacencia.

Cuando hablamos de la relación del Estado Español con Egipto, a pesar de que se supone que no había interés en ese país, vemos que España es el tercer socio comercial de Egipto y el tercer importador de productos egipcios, sólo superado por Italia y Estados Unidos. El Ejército español vendió al egipcio el año pasado armamento por valor de 50 millones de euros que, a día de hoy, no sabemos si ha sido utilizado contra los manifestantes. Vemos también cómo la justicia española está protegiendo a la caja negra de la corrupción en Egipto, Hussein Salem, que ha sido reclamado todo este tiempo por la justicia egipcia por incontables casos de corrupción y cuya extradición está paralizando España en virtud de una nacionalidad española que nadie nos explica cómo ha conseguido este hombre. En Egipto, todo el mundo indica que esta nacionalidad está muy vinculada a que Salem abrió la puerta a la explotación del gas en el puerto de Damietta para la empresa española Gas Natural-Unión Fenosa. España tiene vinculación directa y muy cercana con el Estado egipcio; la carretera que une El Cairo con Alejandría fue construida por empresas españolas. Empresas españolas están construyendo ahora los túneles del Canal de Suez y  Repsol tuvo una fábrica en el sur de El Cairo.

El panorama que presenta, con los militares llevando las riendas del poder y tantos intereres económicos y geoestratéticos es desolador. ¿Por qué se declara usted optimista?

Porque sólo llevamos tres años de revolución. Romper esas instituciones totémicas es mucho más complicado. Nos hicieron creer, y para ello hay que volver a la idea de la construcción del imaginario, que la revolución se acababa en esos 18 días por haber hecho caer a Mubarak cuando Mubarak era sólo la cabeza visible de un monstruo, la punta de un iceberg que está muy arraigado. El proceso va a ser mucho más largo.

¿La revolución sigue viva?

Sí, estoy convencido, pero con formas diversas. La imagen ya no es la de la plaza Tahrir, tan icónica y festiva.

En estos tres años, usted describe situaciones que, por encima del drama, son muy humorísticas.

Sí, ha habido situaciones ridículas. El Parlamento mismo se convirtió en una caricatura con un presidente que se pasaba horas mandando callar y sentarse a los parlamentarios. Y la gente lo veía en directo. En realidad, el pacto entre islamistas y militares se produjo para precipitar la transición a través de las urnas cuando aún no se habían satisfecho las demandas de la gente que básicamente eran no pactar con el antiguo régimen y crear un gobierno de transición que liderase el proceso. Estas demandas se las cargaron al celebrar el reférendum de la constitución. Cuando luego tuvieron lugar las parlamentarias, la gente se estaba matando en la calle, 40 personas murieron en un fin de semana y, al día siguiente, los egipcios votaban por imperativo militar según palabras del señor mariscal [Hussein] Tantawi. Ahí se precipitó la vía de urnas con unos partidos que no habían tenido tiempo ni de constituirse.

Y que la gente no conocía.

Sí, por eso ganaron los Hermanos Musulmanes, porque era la única fuerza que la gente conocía. De las urnas surgió un séquito de parlamentarios de los que algunos eran muy cómicos. Luego, para las presidenciales se presentaron como sesenta candidatos de los que uno concurría con un único punto en su programa: la legalización del hachís ¡y con eso se presentaba a jefe de Estado! mientras otro se plantaba delante del Colegio Electoral montado en una Harley Davidson. Sin embargo, detrás de esos aspectos humorísticos, está el drama y el trabajo tan duro que queda por hacer en Egipto.

El expresidente Mursi está pendiente de juicio y la candidatura del general El Sisi a la presidencia se da por hecha, ¿qué pasará si esto sucede?

Pues que ganará, un pronóstico muy fácil, claro. Sin embargo,  esto va a ser un error porque, tanto si renuncia como si no a sus cargos militares, la gente no es idiota y van a ver en primera línea política a una persona que vinculan con los militares. Eso puede desgastar la imagen del Ejército y reavivar el proceso revolucionario. El hecho de que el general Abdelfatah El Sisi, convertido en mariscal pese a que no ha luchado nunca, o más bien lo ha hecho contra su propia población, se presente a presidente y volvemos a tener un jefe de Estado con casaca militar en la misma línea de lo que tuvimos en la Junta Militar, puede  debilitar enormemente al Ejército poniéndolo en primera línea política, sobre todo en una situación económica y social tan frágil. Eso puede volver a agitar políticamente el país. Los egipcios vuelven a tener problemas con los suministros eléctricos, la inflación sigue por las nubes y se anuncian  problemas con el suministro energético. Hoy en día Egipto aguanta por el apoyo de Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudí, que mantienen económicamente al régimen. Si ese dinero deja de llegar, los acontecimientos podrían precipitarse. Yo creo que está habiendo guerras en el estamento militar por la presidencia o no de Sisi. El otro día, un alto cargo del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado en el que decía que si Sisi era candidato podríamos declarar oficialmente que se había producido un golpe de Estado. Arabia Saudí no es muy proclive a que Sisi se presente mientras que Emiratos Árabes Unidos sí está a favor.

 La situación económica en Egipto es además terrible, peor que hace tres años.

Las políticas económicas que precipitaron la caída de Mursi, la desprotección de la libra egipcia, el fin de los subsidios energéticos y alimentarios y la nueva política impositiva, todo impuesto por la hoja de ruta del FMI, están ahí. De hecho, hoy en día el ministro de economía es uno de los fundadores del think tank ECES, Ahmed Galal. Las políticas continuistas están garantizadas.

 

Entrevista publicada en La Marea, el 6/02/2014

 

 

 

  Egipto tras la barricada


06/02/2014 11:02:55 Versió per imprimir

Revolución en Egipto: los tres primeros años

Por Librería Muga

Al leer las últimas páginas de Egipto tras la barricada es inevitable que un cierto fatalismo se apodere provisionalmente del lector. No puedes apartar de la cabeza el personaje de la película El gatopardo que declara "Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie", reflejando en la pantalla las ideas políticas del aristócrata Lampedusa ante el empoderamiento de nuevas clases sociales en los años de la unificación italiana. Puedes caer en la tentación de pensar que la revolución egipcia han sido unos años de conflicto y convulsión cuyo resultado final es un retorno a la situación prerrevolucionaria. Sin duda, una lectura de este tipo es posible. Sin duda, también, una lectura de este tipo encubriría el hilo de los acontecimientos y el sentido profundo de lo que ha sucedido en Egipto. Gracias al relato detallado y analítico del periodista, bloguero -egiptebarricada.blogspot.com.es- y activista Marc Almodóvar se puede comprender algo más de la naturaleza de los últimos acontecimientos. Y quizá algo más importante: la comprensión de que la revolución egipcia, a pesar de que parece estar de nuevo donde empezó, en manos del ejército, es todavía un proceso abierto.

Una de las virtudes del planteamiento de Marc Almodovar ―la podríamos llamar virtud del historiador es situar el foco en los años finales de la dictadura liderada por Hosni Mubarak y mostrar la conflictividad social y política, la existencia de unas estructuras políticas obsoletas que reprimían y negaban demandas manifiestas de amplias capas de la población y la presencia de diversos grupos sociales con capacidad y voluntad de ocupar el poder o, al menos, de derrocar el poder vigente. Sin embargo, confirmando las tesis que Steven Pincus desarrolla en 1688. La primera revolución moderna, una de las claves para comprender lo que está pasando en Egipto pasa por comprender la influencia de una serie de reformas estructurales puestas en marcha por el propio régimen. El conflicto, la lucha de clases, por sí sola no basta para comprender una revolución como la que acontece en Egipto. Hace falta reconocer que el catalizador que dio lugar a este proceso fue la puesta en marcha de políticas reformistas del régimen de Mubarak, concretamente su intención de adaptar la economía egipcia a las políticas neoliberales inspiradas por los agentes económicos globales ―FMI, Banco Mundial, etc.― y por los aliados estratégicos de Egipto ―fundamentalmente los Estados Unidos de América―. La revolución se pone en marcha...

Otra de las virtudes de Egipto tras las barricadas ―la que podríamos llamar virtud del sociólogo― es fijar y describir con claridad todos los grupos sociales que protagonizan la revolución egipcia. Por un lado, el Ejército, cuyo poder no había hecho más que crecer desde la toma del poder en los años cincuenta, gracias a su alianza con la potencia mundial y con las potencias regionales (Arabia Saudí, Israel). Un poder de naturaleza política y militar con un inmenso control, también, sobre la economía del país. Por otro lado, los Hermanos Musulmanes y otras organizaciones, como los salafistas, que en el mejor de los casos han sido caracterizados desde Occidente como el Islam político, y en el peor de los casos, ya se sabe como terroristas yihadistas el enemigo fabricado para sostener el choque de civilizaciones―, movimientos que intentan refundar las instituciones políticas para adaptarlas y someterlas a una determinada concepción del Islam y, sobre todo, que tienen como uno de sus objetivos fundamentales enfrentar y derrotar otros modelos vigentes de país basados en concepciones diferentes del Islam y de la tradición religiosa musulmana. Ejército e islamistas son los actores habituales en los medios de comunicación de masas que no han sido capaces de separar el grano de la paja en los años de revolución. Quizá junto a una juventud secularizada, más moderna, capaz de usar las nuevas tecnologías para constituir y organizar movimientos sociales, con un perfil casi siempre difuminda pero partícipe del cambio y la transformación. La descripción de Almodóvar no sólo es capaz de mostrar los conflictos internos de estas organizaciones y su evolución a lo largo del proceso revolucionario, sino que permite visualizar a otros actores no menores de la sociedad egipcia: los sindicatos obreros y las organizaciones profesionales, la oposición "seglar" ―sí, efectivamente, hay socialdemócratas, liberales, comunistas, trotskistas y demás organizaciones políticas de esta naturaleza fuera de Occidente...― o movimientos sociales de naturaleza más autónoma.

La tercera virtud de Marc Almodóvar en este libro ―la que denominamos virtud del periodista― reside en su habilidad para construir un relato verosímil, sobre la base de la información y no de la opinión, que da cuenta de acontecimientos que tendrían difícil explicación sin ese relato. Unos acontecimientos de los que están repletos los tres años de revolución y contrarrevolución en Egipto: ¿qué acontecimientos son significativos y desde dónde se mueven los hilos para que unas manifestaciones ciudadanas, por masivas que sean, derroquen un régimen de treinta años de vigencia que controla aparentemente instituciones como el parlamento, la policía o la judicatura?, ¿qué tipo de alianza se fragua los militares y los islamistas para que se planteen colaborar para realizar una transición suave del proceso revolucionario?, ¿qué errores cometen los Hermanos Musulmanes para perder en menos de un año el apoyo del Ejército?, ¿cómo puede una parte importante de la población creer que el Ejército egipcio es el garante de la revolución cuando derroca al gobierno islamista, democráticamente elegido?, ¿con qué aliados locales, regionales y globales, cuenta el ejército egipcio para haber sido capaz de tutelar, dirigir o reprimir el proceso revolucionario hasta el punto actual de aparente involución? Comprobada la dimisión de la mayor parte de los medios de masas en lengua castellana para acercarse a la complejidad de la situación, esta virtud podría ser considerada la más importante de todas.

Para acabar, una última nota. La comprensión de la revolución egipcia como un proceso abierto obliga a ser precavido en la emisión de juicios de valor. En este sentido, no me atrevería a calificar el siguiente análisis de Almodóvar como un acierto o como un error: en su relato se da por supuesto que existe algo así como el pueblo egipcio (mezclado con ellas, pero diferente de organizaciones como las mencionadas arriba), una figura que actúa como el sujeto revolucionario en esta coyuntura histórica concreta y que garantiza la continuidad del proceso revolucionario puesto que aún no ha dicho su última palabra. Así concluye Egipto tras la barricada. Si este análisis de Almodóvar es acertado o no ―si no es una virtud, al menos diría que es una actitud: la actitud del activista lo dirá el curso de los acontecimientos. Al menos es una esperanza para millones de egipcios que un día como otro cualquiera dijeron basta, salieron a la calle al grito de "pan, libertad y justicia social"... y aún siguen gritando.

 

Reseña publicada en Las calles de Venecia, el 3/02/2014

 

 

  Egipto tras la barricada


04/02/2014 10:51:20 Versió per imprimir

«La revolución egipcia quería romper la dicotomía entre militares y Hermanos Musulmanes»

 

Marc Almodóvar comenta en El Mundo en 24 horas de TVE la situación de Egipto después del golpe militar, analizando los por qués de la ilegalización de los Hermanos Musulmanes, y las relaciones oportunistas del aparato militar con la hermandad religiosa. Durante la entrevista, que puede verse entre los minutos 06:45 y 20:05, Almodóvar ofrece algunas claves históricas sobre la realidad egipcia, que ayudan a entender la situación actual.

 

 

  Egipto tras la barricada


04/02/2014 08:58:45 Versió per imprimir

Nombre de registres trobats: 422