L'autor principal d'aquest llibre és un col·lectiu, el Congrés de Cultura Catalana. Les resolucions i propostes que s'hi publiquen han estat elaborades en els vuit mesos de debats del Congrés per centenars de persones que han anat participant en debats i col·loquis, d'entre les quals hem destacat a l'inici de cada document aquelles qui han participat més directament en la redacció final. La majoria són joves especialistes coneixedors a fons en la pràctica quotidiana dels temes desenvolupats. L'obra es completa amb diverses intervencions públiques de diferents personalitats que es realitzaren en el marc del Congrés de Cultura Catalana.