Joaquim Sempere és doctor en Filosofia i llicenciat en Sociologia. Militant i dirigent del PSUC en la clandestinitat, va dirigir la revista Nous Horitzons. Col·labora en la revista Mientras tanto, fundada per Manuel Sacristán. De 1992 a 2011 va ser professor de Teoria Sociològica i de Sociologia ambiental a la Universitat de Barcelona. Ha treballat sobre necessitats humanes i sobre conflictes socioecològics. És vicepresident del Col·lectiu per un Nou Model Energètic i Social Sostenible (CMES), dedicat des del 2012 a promoure les energies renovables. A més de nombrosos articles i contribucions en obres col·lectives, ha publicat els llibres L’explosió de les necessitats (1992), Sociología y medio ambiente (amb Jorge Riechmann) (2000), El final de la era del petróleo barato (coord. amb Enric Tello) (2008), Mejor con menos. Necesidades, explosión consumista y crisis ecológica (2009) i Las cenizas de Prometeo. Transición energética y socialismo (2018).