Pere Foix Cases Escriptor i sindicalista (1893-1978). S’inicià en el periodisme des de jove en publicacions vinculades al sindicalisme anarquista. Va ser secretari del Sindicat Mercantil. També va ser membre del Comitè Nacional de la CNT entre 1927 i 1928 i va representar el sindicat en comitives oficials a França i a l’URSS. A partir de 1924 publicà articles a Solidaridad Obrera, Acción, Mañana, La Revista Blanca, El Diluvio i el Noticiero Universal. Va ser un dels membres destacats del grup Solidaridad (corrent de pensament vinculat a la CNT). Durant la dictadura de Primo de Rivera va ser detingut i empresonat en fins a set ocasions. També es va haver d’exiliar a París per l’amenaça del pistolerisme. Amb l’arribada de la república va treballar a l’oficina de premsa de la Generalitat i durant la guerra a l’oficina de premsa de la Conselleria d’Obres Públiques. També va ser nomenat Delegat Interventor del Govern a la Companyia Telefònica. Durant aquest període es va allunyar de la CNT i s’acostà a ERC, on va acabar militant el 1933. Va exiliar-se a França i d’allà va passar a Mèxic on va viure fins el 1977 quan va tornar a Barcelona poc abans de morir.