Wu Ming significa els «sense nom» en xinès. També és el nom que utilitzen quatre escriptors italians des de l’any 2000. La seva història comença en la dècada dels noranta del s. XX, quan el pseudònim col·lectiu Luther Blissett fou emprat per un nombre indeterminat de creadors, agitadors i activistes occidentals. Amb aquest àlies van publicar a finals del noranta la novel·la històrica Q que es va convertir en un gran èxit. Des d’aleshores, ja sota el nom de Wu Ming, aquest grup de novel·listes va continuar la seva militància literària publicant obres col·lectives com Cantamapes, L’invisible arreu, Altai o Proletkult així com novel·les individuals, relats, articles i cançons. A més, alguns membres del col·lectiu han publicat diverses obres de manera individual.