Ferran de Vargas és politòleg i doctor en Estudis Interculturals per la Universitat Autònoma de Barcelona, institució on ha impartit classes d’Art i Cultura Popular en el Grau d’Estudis d’Àsia Oriental. Especialitzat en la història política, el pensament i els moviments artístics del Japó modern, actualment du a terme la seva recerca en el grup ALTER de la Universitat Oberta de Catalunya. Ha dut a terme estades de recerca a la Universitat de Kobe (Japó), la Universitat d’Edimburg (Regne Unit) i l’Institut de Llengua Japonesa de la Japan Foundation (Japó). És autor de nombrosos articles en revistes acadèmiques com ara positions: asia critique, Japan Forum, Estudios de Asia y África, The Sixties, Arts i Film-Philosophy.