baye-fall-9788418580352

Baye Fall. Expressions de l’islam senegalès a Barcelona és una etnografia que segueix el camí i actualitza un seguit de recerques antropològiques sobre estructures i pràctiques organitzatives vinculades a una branca de l’islam senegalès present a Catalunya. Més enllà de centrar-se en les pràctiques religioses d’aquesta comunitat, aquesta recerca s’endinsa en les vicissituds a les quals s’enfronten en el seu dia a dia alguns col·lectius amb bagatge migratori, especialment a Barcelona.

En les darreres dècades, la conversió de Catalunya i, particularment de Barcelona, en lloc d’arribada de persones que deixen el Senegal —com altres països del que s’ha donat en anomenar Àfrica subsahariana— per tractar de trobar i construir una nova vida a Europa ha fet presents estructures organitzatives i pràctiques vinculades a expressions de l’islam observables en aquesta part del continent africà. Malgrat l’atenció científica, administrativa i mediàtica que ha rebut la incorporació de l’islam al paisatge religiós català, convé assenyalar la poca atenció que, tret d’algunes excepcions, han rebut determinades expressions de l’islam oest-africà igualment presents a casa nostra.

Com a contribució per revertir aquesta dinàmica, aquesta monografia segueix el camí i actualitza els resultats d’una línia de recerques dutes a terme des de l’Institut Català d’Antropologia i l’Observatori d’Antropologia dels Conflicte Urbà sobre la religiositat senegalesa a Barcelona, que ha volgut parar atenció a la vinculació d’aquest àmbit de la vida dels migrants amb d’altres com el treball informal o l’habitatge, sempre marcats per les condicions d’irregularitat a les que es veuen abocats els senegalesos que arriben al nostre país. Més concretament, aquest llibre recull el treball etnogràfic dut a terme entre 2019 i 2021 amb un grup de joves d’origen senegalès residint al barri del Raval de Barcelona. Més enllà de centrar-se en les seves pràctiques religioses, les seves trajectòries són un exemple de les vicissituds a les quals s’enfronten en el seu dia a dia alguns col·lectius amb bagatge migratori residents a casa nostra, des dels problemes relatius a l’accés a l’habitatge i el recurs a l’okupació fins a les formes de lluita social que vehiculen com a actors polítics clau als nostres barris.

Anuari Mèdia.cat 2023-2024 - VVAA
Objectiu Venus - VVAA
Anuari Mèdia.cat 2020 - VVAA
Crisi o vida - VVAA
Mar crítica - VVAA
Colombia en disputa - VVAA
icone subscripcions

A Virus també necessitem recuperar energies.
Tanquem del 6 al 21 d'agost. Les vostres comandes es prepararan a partir del 22.
Gràcies pel vostre suport!