Sobre el projecte

DES DEL 1991


Tant la biografia com la bibliografia vírica són inseparables del camí traçat pels moviments socials i l'esquerra antiautoritària a Catalunya i l'estat espanyol al llarg de les tres últimes dècades. La cruïlla histórica en què hem crescut ha determinat el nostre paper, el nostre potencial i, en conseqüencia, les nostres limitacions.


Durant el suposat «fi de la història» que semblava envair-ho tot, en plena ofensiva neoliberal, amb les organitzacions llibertàries en procés d'involució i paràlisi, i amb una gran part de l'esquerra institucional o extraparlamentària dels setanta-vuitanta llepant-se les ferides, Virus editorial ha estat testimoni i partícip de la pacient i difícil reconstrucció de la dissidència i d'una cultura alternativa.

PENSAMENT I ACCIÓ


Concebem el llibre com a eina d'una «comunitat de lluita i en lluita», que té sentit quan fa pensar la realitat de manera radicalment crítica i, sobretot, quan aquesta esdevé acció efectiva sobre les relacions de poder, sinònim de pràctica alliberadora. En aquest sentit, aprofundir en la memòria històrica, l'ecologia social, l´urbanisme, el feminisme, la crítica de la presó, el control social, la pedagogia crítica, la antipsiquiatria o la reflexió sobre els moviments socials, forma part d'un intercanvi fonamental i permanent amb els col·lectius i persones que —amb tots els elements en contra—, han apostat per lectures de la realitat i pràctiques confrontades amb la lògica dominant.

EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ


El col·lectiu ha aplicat sempre els principis d´horitzontalitat, assemblearisme i autogestió i, alhora, ha fet econòmicament viable el projecte, tot consolidant bona part dels objetius marcats inicialment, per bé que sempre queden assignatures pendents i camins per recorrer com a projecte i conjuntament amb altres.


A més, no estem soles. La necessitat de generar una estructura editorial i de distribució és compartida per desenes d'editorials independents, petites distribuïdores, llibreries associatives i col·lectius. És completiu oferir eines crítiques als espais militants política i donar a conèixer textos crítics a les llibreries. Amb molts d'aquests espais —professionalitzats i/o de caràcter militant—, mantenim una relació basada en el suport mutu i en l'intent d'evitar al màxim les dinàmiques que imposen els grans grups editorials. Ja no som l'excepció, ara som un més entre molts, i això ha estat el fruit de l'esforç de molts anys i molta gent. Ens sentim part d´una xarxa en construcció permanent.


D'altra banda, per a resistir a l'evolució de les lògiques de distribució caníbals, Virus ha considerat les llibreries especialitzades i la tasca llibretera, com l'únic espai on tant el llibre com la comunitat lectora reben el respecte que mereixen. Entenem que aquesta figura és una de les claus davant un mercat de «terra cremada i paper mullat».

CULTURA LLIURE


Pel que fa als drets d'autor apostem per un model diferent al imperant del mercat editorial. Al contrari que la majoria de segells editorials, que diferencien econòmicament l'star system de la resta persones que aporten el seu treball tant intel·lectual com literari, a Virus procurem mantenir un tracte igualitari amb tots aquells i aquelles que amb el seu coneixement també donen vida a aquest projecte. De la mateixa manera, com també fan altres editorials afins, la lluita pel coneixement lliure, i en concret, per la difusió oberta de continguts a través de la xarxa, és decisiva enfront de les pretensions de mercantilitzar i privatitzar la cultura i el pensament mateix.

icone subscripcions

A Virus també necessitem recuperar energies.
Tanquem del 6 al 21 d'agost. Les vostres comandes es prepararan a partir del 22.
Gràcies pel vostre suport!