els-montseny-mane-9788487580505

Aquest llibre nasqué amb la commemoració del centenari del naixement, el 1905, de Frederica Montseny i Mané, efeméride que motivà, a Reus, un seguit d'actes que tingueren lloc la tardor del 2005, organitzats per l'Arxiu Municipal de Reus, la Regidoria de Polítiques per a la Igualtat de l'Ajuntament de la ciutat i el Centre de Formació Permanent de la Fundació URV. Els actes, amb el títol genèric de "Frederica Montseny, una mirada reusenca», volien contribuir al millor coneixement de la personalitat i l'actuació política de qui fou propagandista i destacada dirigent del moviment llibertari a l'Estat espanyol, i la primera dona que tingué un càrrec ministerial en un govern espanyol, en les circumstancies particulars de la Guerra Civil.

¡Abajo la dictadura! - Miguel Ángel Vázquez López
les joventuts llibertàries de Catalunya (1932-1939) - Sònia Garangou
Menorquins a Mathausen - Miquel À. Limón Pons, Joan F. López Casasnovas i Xicu Lluy
La cocinera de Buenaventura Durruti - Anónimo
Digueu que parla el Noi del Sucre - Abel Escribano
La insurrección de una fábrica -

subscriu-t´hi