economia-solidaria-i-historia-social-978849889574

Amb el convenciment de la necessitat que l'economia solidaria s'obrís a nous coneixements que emanen dels milers de prac­tiques d'arreu del món i a velles disciplines com la sociologia, l'economia, l'antropologia i la historia; i amb la intenció d'incorporar i integrar les tendències teòriques crítiques i les experiències que posen en qüestió l'ordre establert, es va celebrar a Barcelona el primer Encontre Internacional sobre l'economia solidaria i la historia social, el febrer de 2019.

L'economia solidaria, després de néixer, afirmar-se i navegar des dels anys vuitanta del segle passat, en l'ampli i atzarós mar dels debats contemporanis, tenia ja un mínim i suficient bagatge per afrontar controvèrsies amb altres perspectives ideològiques, polítiques i culturals. Bagatge que li hauria de permetre fer aportacions d'un cert pes en aquests debats. Aquest llibre recull els treballs presentats i les conclusions a les quals es va arribar i permet al lector conèixer les tendències i els debats actuals en cada país.

Armas, negocio, política y opacidad - Tica Font y Eduardo Melero (eds.)
Feministas por la paz - Sandra Blasco Lisa y Carmen Magallón Portolés
Sin descanso - Aritza Sáenz del Castillo Velasco
Matar de hambre - Vicenç Fisas Armengol
Una victoria contra las multinacionales - Anne Le Strat
Dinero y militarismo - Pere Ortega