les-col·lectivitzacions-a-barcelona-1936-1939-9788485348954

En aquest llibre Antoni Castellas analitza les característiques socials i econòmiques de la transformació col·lectivista a la indústria i els serveis de Barcelona, que es desenvolupà des del juliol del 1936 fins l'ocupació de Catalunya per les tropes franquistes. Tot i que constitueix una experiència única en el món, en la que s'intentà -i en part s'aconseguí- portar a la pràctica els principis del socialisme llibertari, el seu coneixement i anàlisi és molt escàs. Existeix un gran nombre de llibres sobre la guerra civil espanyola en els que es parla de batalles militars i conflictes polítics, però tret d'unes poques excepcions, ignoren o, como a màxim, fan una breu i superficial referència a la revolució social que es desenvolupà. Aquest llibre contribueix a la lluita per la memòria col·lectiva d'una experiència que el Poder vol fer oblidar.

Pròleg de Josep Termes

De bruces contra el Estado - Antoni Castells Duran y Marciano Cárdaba
Cicles de protesta en el capitalisme contemporani - Antoni Castells Duran | Gemma Ubasart i González
El proceso estatizador en la experiencia colectivista catalana (1936-1939) - Antoni Castells Duran
Viaje alrededor del mundo - Charles Darwin
Estampas revolucionarias - John Reed
Destruir la Columna Alemana - Eduardo Pons Prades
icone subscripcions

En Virus también necesitamos recuperar energías.
Cerramos del 6 al 21 de agosto. Vuestros pedidos se prepararán a partir del 22.
¡Gracias por vuestro apoyo!