barricada-9788461725076

Barcelona durant els mesos d'estiu de 1936, va ser un laberint de barricades, desmuntant només aquelles que dificultaven el pas de circulació. Aportaven control, defensa i autonomia a aquests barris proletaris. Mentre la ciutat estigués poblada d'elles, el control continuaria en mans del poble, un poble en armes. I la ciutat protegida per les seves barricade en la qual  els somnis i anhels d'aquests despossïts van ser posssibles.

Una historia de la Barcelona revolucionaria - Josep Antoni Pimentel Clavijo
¡Abajo la dictadura! - Miguel Ángel Vázquez López
Menorquins a Mathausen - Miquel À. Limón Pons, Joan F. López Casasnovas i Xicu Lluy
Marcel·lí Massana - Josep Maria Reguant
Horacio Prieto, mi padre - César M. Lorenzo
Trayectoria revolucionaria de Joaquín Pérez Navarro - Miquel Amorós

subscríbete