geografies-del-vent-9788494385803

La nua veritat / com la pedra esmolada / Més enllà ja npo cal / El cant honest com el diries / en la cambra corpresa / per on passa l'alè / de tot temps recobrat

Pròleg de Nora Albert

Llibre d'amog - Tomeu Trugol Febrer
Préstecs i variacions - Jean Serra
Dolor humano, pasión divina - sor Ana de la Trinidad
Metamorfosis - Ovidi
Sílithus - Enrique Falcón
Los perros de Tánger - Isaak Begoña

Anuncio

Del 10 al 23 de agosto estaremos cerrados para hacer unos días de descanso. Os avisamos de que los pedidos llegados en esta quincena, se servirán a partir del 24 de agosto

?>