cos-i-revolucio-9788496061224

L'espiritisme català esdevé, del 1860 al 1939, un dels moviments socioreligiosos rupturistes més destacats d'Europa.

En aquest llibre s'hi mostra la manera com, a partir de tècniques associades a usos extàtics del cos -el trànsit mediúmnic-, amplis sectors subalterns de la societat catalana ordenen un sistema conceptual integral que abraça projectes socials i culturals emancipadors.

El seu tarannà racionalitzador -el més avantguardista a escala europea, i alhora el més reprimit- condueix a l'avenç d'un model de modernitat amb referents igualitaristes en què afloren els nuclis del feminisme, l'antimilitarisme i l'associacionisme cultural i cooperativista contemporanis: una veritable potència popular revolucionària.

Així, una pràctica corporal d'aspecte irracional com la possessió apareix vinculada a una interpretació del món fonamentada en principis col·lectivistes que, a més d'oposar-se a l'ordre catolicoburgès -això explicaria el lligam entre l'espiritisme i l'anarquisme als segles XIX i XX-, pretén demostrar empíricament la viabilitat de la comunicació amb els esperits dels morts.

Com en altres èpoques i societats, també a Catalunya són els desposseïts els qui de la possessió en fan la seva religió, entesa com un mitjà per "arrasar la societat i organitzar-la de nou", utilitzant-hi l'única eina de què disposen: els seus propis cossos.

Cos i revolució aporta múltiples fonts documentals inèdites -espiritistes, catòliques, anarquistes, teòsofes, etc.-, constituint-se com una obra indispensable respecte a la comprensió del fenomen espiritista.

 

Gerard Horta és doctor en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona. El 2001 obtingué el premi Carles Riba d'assaig per De la mística a les barricades, i ha publicat tres poemaris.

Pròleg de Manel Delgado

http://www.edicions1984.cat

L'espai Clos - Gerard Horta
Hiace - Gerard Horta y Dani Malet Calvo
Rambla del Raval de Barcelona - Gerard Horta
EL FANTASMA DE LERROUX - Josep Asensio
PUTIN TRENTA ANYS DESPRÉS DEL FINAL DE L'URSS - Llibert Ferri
La veritable història del llibreter assassí de Barcelona - Marcel Fité
icone subscripcions

En Virus también necesitamos recuperar energías.
Cerramos del 6 al 21 de agosto. Vuestros pedidos se prepararán a partir del 22.
¡Gracias por vuestro apoyo!