projecte-a-9788412014419

«Projecte A és una idea llançada al món, que pot ser una de les moltes respostes perquè el moviment anarquista puga eixir del seu gheto polític, de debats infecunds, per a tornar a tin­dre pes en la vida quotidiana de la gent que normalment no s’interessa per la política, mit­jançant projectes pràctics viables, solucions a la vida.»

Amb aquest objectiu, explicat per l’autor del llibre que tens a les mans, s’edita Projecte A en català.A més, el llibre està prologat pel projecte co­munitari L’Horitzontal, que dona eines per a entendre el Projecte A d’una manera contex­tualitzada i a partir de pràctiques concretes, per a complementar els aspectes teòrics del projec­te. Tot plegat per a generar infraestructures i experiències llibertàries que ens permeten viure la vida en comú.

POESÍA DEL TANGO - Rafael Flores Montenegro
LA SOCIEDAD IMPLOSIVA - Corsino Vela
ANARCHIST FEMINISTS IN THE PHILIPPINES - VVAA
ABOLISH RESTAURANTS - VVAA
ANARCHY - Clifford Harper
CHOMSKY ON ANARCHISM - Noam Chomsky
icone subscripcions

En Virus también necesitamos recuperar energías.
Cerramos del 6 al 21 de agosto. Vuestros pedidos se prepararán a partir del 22.
¡Gracias por vuestro apoyo!