que-es-l-anaruia

Si entre els lectors honests i sincers, es troben alguns als que la repeticio de les coses ja conegudes pot semblar supèrflua, que pensen que tot apostolat de veritat no pot sinó repetir sota formes diverses, la mateixa veritat, i açò fins que aquesta haja dominat a la mentira. 

I als que persistixen a mentir per a defendre amb ajuda de sofismes tot un món de crims i d'infàmies, i es sorprenen de vore que se'ls oposen sempre les mateixes raons, no podem respondre sinó amb les paraules del filòsof grec: «Us obstineu  sempre en els mateixos errors, vos repetim sempre les mateixes veritats».

La CNT y la FAI - Rafael V. Arnal
La CNT i la FAI - Rafael V. Arnal
El socialismo salvaje - Charles Reeve
Cuadernos de negación 1 - VV. AA.
El crepuscle de les màquines | El poble en la història de la civilització - John Zerzan
Anarquía relacional - Juan Carlos Pérez Cortes