espai-i-9788419160003

El llibre Espai i… és producte d'una sèrie de seminaris organitzats per l'Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) durant l'any 2019-2020 amb una periodicitat mensual. La idea es va inspirar en el projecte proposat per Raymond Williams en el seu clàssic Keywords: A Vocabulary of Culture and Society (1976), amb la intenció de fomentar un diàleg teòric i pràctic sobre diverses temàtiques des d'una perspectiva espacial, partint de la premissa que l'espai és dinàmic i polític, mai estàtic ni un mer contenidor social. Pretén contribuir al pensament espacial crític tot repensant els conceptes de conflicte, frontera, control, gènere, oci i biopolítica. Si bé diverses reflexions van al·ludir inevitablement al 'gir espacial' –evident en la dialèctica socio-espacial, les geometries del poder en la globalització, la càrrega ideològica de les idees científiques, l'ajust socio-espacial neoliberal, els estudis feministes sobre l'àmbit geogràfic– el llibre aposta sobretot per articular noves interpretacions que responguin des de la disciplina antropològica a l'accelerat procés de mercantilització de l'espai i a la intensificació de les desigualtats a les societats occidentals.

IDEOLOGÍA, PODER Y CUERPO - Ayete Gil, Maria
I TENIA COR - Livia Motterle
ÁREAS CULTURALES - VVAA
LA REBELIÓN DE LAS HIENAS - Mer Gómez
ANTROPOLOGÍA POLÍTICA (Nueva edición) - Beatriz Pérez Galán | Carmen Osuna Nevado
DE LA MINERÍA AL TURISMO - Raúl Travé Molero
icone subscripcions

En Virus también necesitamos recuperar energías.
Cerramos del 6 al 21 de agosto. Vuestros pedidos se prepararán a partir del 22.
¡Gracias por vuestro apoyo!