catarsi-magazin-4-9788418705106

Deia Lucio Magri que per una teoria de l’organització revolucionària, cal una teoria de la revolució. Si coincidim amb el teòric i militant comunista italià, sens dubte convindrem que la qüestió organitzativa suposa el nus gordià de la pràctica dels revolucionaris en totes les èpoques. Dins seu hi trobem imbricades les qüestions clau que han ocupat les ments i el temps de discussió dels principals teòrics i militants socialistes des de fa dos-cents anys: les qüestions de l’estratègia i la presa del poder, la naturalesa de l’Estat, del subjecte revolucionari, etc.

CATARSI MAGAZÍN #5 - AAVV
EL TREBALL CONTRA L'ALGORITME - AAVV
LES HORES HAN PERDUT EL RELLOTGE - Grafton Tanner
MANUSCRITS ECONOMICOFILOSÒFICS - Karl Marx
EL FEMINISME ÉS PER A TOTHOM - bell hooks
LA CAUSA OBRERA ÉS LA CAUSA D'IRLANDA - James Connolly
icone subscripcions

En Virus también necesitamos recuperar energías.
Cerramos del 6 al 21 de agosto. Vuestros pedidos se prepararán a partir del 22.
¡Gracias por vuestro apoyo!