contrapoder-9788412527933

Contrapoder és una invitació a assumir el compromís de prendre partit i fer política des de la pràctica, des de les aliances rebels entre les diferents lluites que s’estan lliurant (feminisme, antiracisme, ecologisme...), les institucions populars i de suport mutu i les xarxes de col·lectius que treballen des les resistències i la construcció d’alternatives. I es pregunta pel com, com duem a terme les nostres polítiques més enllà de l’Estat, els partits i la representació en un context de crisi de l’ordre social, però també de l’esquerra i els moviments socials a l’hora de plantejar canvis?

COMBOI - Ricard Tàpera| Jordi G. Miravet | Ube Efe
JO (ANTI)RACISTA - Ana Cameros Zabala
Produir el Comú - El Apantle. Revista de Estudios comunitarios
Al cor de la bèstia - Raül Beltran (coord.)
Universitat perduda - VV. AA.
PUTA FEMINISTA - Georgina Orellano
icone subscripcions

En Virus también necesitamos recuperar energías.
Cerramos del 6 al 21 de agosto. Vuestros pedidos se prepararán a partir del 22.
¡Gracias por vuestro apoyo!