els-paranys-de-l-amor-9788480638500

Els paranys de l'amor és el nom que rep l’experiència d’un equip de persones que es va plantejar fa un temps, en primer lloc, aprofundir sobre el fenomen de les violències vers les dones; en segon lloc, elaborar uns materials didàctics amb la finalitat de fer prevenció amb població adolescent i jove; i, finalment, posar en pràctica el que deien aquests materials mitjançant uns tallers.

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és convertir cada taller en una eina que permeti visualitzar i prendre consciència dels estereotips i de la desigualtat de gènere, dels tòpics referents a l’amor i a les relacions de parella, i comprendre de quina manera totes aquestes qüestions estan íntimament relacionades amb les diverses manifestacions de violències en les relacions personals afectives. Aquestes identificacions ens han de permetre reconèixer les creences, els valors, les actituds i els comportaments que ens cal qüestionar, ja que poden potenciar relacions afectives travessades per l’abús.

Un cop introduïts aquests continguts, s’aborda el posicionament personal enfront aquest fenomen. És a dir, es tracta de definir el què i el com de la implicació personal de cadascú per anar aconseguint, pas a pas i amb la implicació de totes i tots, l’eradicació definitiva de tota mena de violència.

Amb la publicació d’aquests materials s’acompleix el desig de tot un equip de compartir l’experiència i el fruit que n’hem obtingut, amb tots aquells que, com nosaltres, creuen que cal posar il·lusió, esforç i temps per tirar endavant propostes que ens permetin reflexionar sobre el nostre pas per aquest món.

Sexismo - Julia Sousa Poza
Otras maneras de amar - Charo Altable Vicario
Mujeres tratando a mujeres - Emilce Dio Bleichmar (coord.), Concepció Garriga i Setó, Mª Dolores J. Díaz-Benjumea, Isabel Nieto Martínez, Inmaculada Romero Sabater y Maite San Miguel del Hoyo
Elogio a la vida - Alexandra David-Néel
Putas insolentes - Juno Mac y Molly Smith
Intersecciones encarnadas - Olga Jubany y Oscar Guasch (eds.)