en-el-repos-de-la-trinxera-9788496061781

En el repòs de la trinxera, recull de cartes mai no enviades, Pujulà espigola impressions que devia escriure en moments de lleure en el seu periple de quatre anys per diversos fronts de guerra. Entremig de les escenes de la vida quotidiana dels soldats darrera el front o de la presentació de tipus singulars, d'homes de tota condició "portats a l'escorxador", Pujulà no s'està de donar el seu punt de vista de la guerra per si mateixa, del militarisme "anorreador de la individualitat, exaltador dels reflexos -que formen l'ànima de les bèsties-, botxí implacable de la reflexió", però, sobretot, del conflicte que va haver de viure França entre 1914 i el 1918; conflicte que va dividir la intel·lectualitat catalana en el seu suport als diferents bàndols, fins impulsar-ne el reclutament de voluntaris per lluitar contra l'imperialisme alemany.

Frederic Pujulà i Vallès (Palamós 1877-Bargemon 1963) fou un testimoni d'excepció de la Primera Guerra Mundial. D'un cataclisme que va causar un total de vuit milions de morts i sis milions d'invàlids. Escriptor i articulista, va desenvolupar una intensa activitat per difondre els seus ideals republicans, catalanistes i federalistes. Exiliat a França per evitar la repressió política, desencadenada per l'acció dels militars espanyols el 1905 arran dels fets del "Cu-cut!", fou mobilitzat, com a ciutadà francès, amb l'esclat de la Gran Guerra.

http://www.edicions1984.cat

PUTIN TRENTA ANYS DESPRÉS DEL FINAL DE L'URSS - Llibert Ferri
La veritable història del llibreter assassí de Barcelona - Marcel Fité
La vaga de la canadenca - Ferran Aisa
Josep Andreu Abelló - Joan Escuiles
Cartes des de la presó - Antonio Gramsci
Brigades Internacionals. La fi d'un mite - Sygmunt Stein
icone subscripcions

En Virus también necesitamos recuperar energías.
Cerramos del 6 al 21 de agosto. Vuestros pedidos se prepararán a partir del 22.
¡Gracias por vuestro apoyo!