aarc-1-9788494590177

Alter Architecture Research Collective (AARC) és un grup de pensadors interdisciplinaris que s’ajunten per observar, qüestionar, i distorsionar estratègies existents de la producció espacial i cultural. S’entén l’arquitectura com a apropiació, producció i organització de l’espai, majoritàriament governat per la lògica de l’economia. AARC busca habitar i distorsionar aquests mecanismes. On les contra-estratègies impliquen oposició, l’alteració obra un espai per la multiplicitat i la diferència.

AARC proposa una sèrie de publicacions curtes com a context per provocar altres maneres d’abordar de quina manera cada vegada més l’espai es produeix de manera fragmentada i opera com a polaritzador.

Procedent de les interaccions socials, experiències de la vida quotidiana, l’autoorganització col·lectiva és la manera d’actuar per respondre a la realitat immediata. La feina d’AARC és sempre processual, sempre intentant arribar a temps mentre el món s’escapa de les nostres mans. Com a col·lectiu, no es busca l’autoria, es dilueix la responsabilitat de manera horitzontal i conjuntament.

Contribucions: Andreas Rumpfhuber, Tiqqun, Mariapaola Michelotto, Giorgio Agamben i Julian Siravo. 
Editor: George Jepson 
Copy Editor: Simon Williams 
Disseny Gràfic: Ariadna Serrahima

FOOTNOTES FROM THE CENTRE FOR RESEARCH ARCHITECTURE - Centre for Research Architecture
LOS VICIOS DEL ECOLOGISMO - Alfredo Apilánez Piniella
LA REVOLUCIÓN CONSERVACIONISTA - Bram Büscher
ECONOMÍA EN EL CAMBIO CLIMÁTICO - Joan Vila
ECONOMIA EN EL CANVI CLIMÀTIC - Joan Vila
MÁRGENES Y UMBRALES - Núria Benach y Manuel Delgado
icone subscripcions

En Virus también necesitamos recuperar energías.
Cerramos del 6 al 21 de agosto. Vuestros pedidos se prepararán a partir del 22.
¡Gracias por vuestro apoyo!