les-soledats-9788418826597

Des de fa pocs anys el fenomen de la soledat no desitjada ha entrat en l’agenda pública. Un fenomen que, en termes polítics i socials és nou. An­teriorment, era una qüestió que restava únicament en el marc de la pri­vacitat individual i no tenia solució, era una condemna que es vivia des de l’ostracisme, l’aïllament, i que només se superava si es disposava de les capacitats individuals i la xarxa social per poder-hi fer front. Ha calgut, doncs, en primer lloc, estudiar en profunditat la soledat, des­granar-la i analitzar-la per tal de construir una nova orientació a les políti­ques de promoció de les persones que hi doni resposta, i amb especial cura en el cas de la soledat a les grans ciutats.

El camí ja ha començat, però resta molt treball encara per construir una veritable política pública de socialització de les persones que erradiqui el sentiment de soledat no desitjada d’arrel, entomant el focus d’allò que ge­nera aïllament. El CACS (Consell Assessor Científic contra la Soledat), impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, ha estat una magnífica eina de reflexió i diag­nosi que ha permès desgranar la soledat no desitjada des de diferents punts de vista i dimensions i així construir l’Estratègia Municipal contra la So­ledat no Desitjada (disponible a www.barcelona.cat/soledat) la qual ja es troba en execució.

Aquest llibre mostra els treballs i les anàlisis dels seus membres, tots ells acadèmics de llarga trajectòria en cadascun dels seus àmbits, la filosofia, la sociologia, la psicologia, les ciències de la salut, la gerontologia i el treball social.

Joan R. Riera (ed.), Manuel Cruz, Laura Alejandra Rico, Sara Marsillas, Daniel Prieto, Elena del Barrio, Mayte Sancho, Francesc Núñez, Ferran Casas, Liliana Arroyo, Paco López, Joan Gené, Sara Moreno, Fernando Fantova, Rocío Calvo, Elvira Lara, Víctor Pérez, Adrián Pérez, Jordi Alonso, Montserrat Celdrán i Laura Coll-Planas.

BIORREGIONES - VVAA
ECOLOGÍA POLÍTICA #64 - VVAA
ROBÓTICA, ÉTICA Y POLÍTICA - Norbert Bilbeny (ed.)
LAS SOLEDADES - Joan R. Riera
AHORA O NUNCA - Xavier Soler
¿QUIERES SER INFLUENCER DEL APRENDIZAJE? - Javier Gil
icone subscripcions

En Virus también necesitamos recuperar energías.
Cerramos del 6 al 21 de agosto. Vuestros pedidos se prepararán a partir del 22.
¡Gracias por vuestro apoyo!