Editorial: Virus Editorial

Colección: fuera de colección

ISBN: 9788496044869

224 págs.

Edición: 1ª edició | Abril 2007

De la protesta al contrapoder

Nous protagonismes socials en la Barcelona metropolitana

Aquest és un relat que interpel·la les experiències recents de l'autoorganització. Un període on hem viscut —i encara està en marxa— les sacsejades d'un nou protagonisme social que escapa a les lògiques de la política representativa, unes petites tremolors de vida col·lectiva que van més enllà del que fins ara s'ha conceptualitzat com a moviments socials. L'autoorganització que s'intensifica en la Barcelona metropolitana, a mitjan dècada dels noranta, és un procés que vitalitza aquell protagonisme social (obrer, popular, assembleari, feminista…) hipotecat per la Transició, minoritzat per l'expropiació de la política practicada per l'estat-democràcia, escombrat per la reestructuració capitalista.

13,00

Comparte!

Categorías: Movimientos sociales

De la protesta al contrapoder

Nous protagonismes socials en la Barcelona metropolitana

13,00

Aquest és un relat que interpel·la les experiències recents de l'autoorganització. Un període on hem viscut —i encara està en marxa— les sacsejades d'un nou protagonisme social que escapa a les lògiques de la política representativa, unes petites tremolors de vida col·lectiva que van més enllà del que fins ara s'ha conceptualitzat com a moviments socials. L'autoorganització que s'intensifica en la Barcelona metropolitana, a mitjan dècada dels noranta, és un procés que vitalitza aquell protagonisme social (obrer, popular, assembleari, feminista…) hipotecat per la Transició, minoritzat per l'expropiació de la política practicada per l'estat-democràcia, escombrat per la reestructuració capitalista.

Comparte!

Categorías: Movimientos sociales

Editorial: Virus Editorial

Colección: fuera de colección

ISBN: 9788496044869

224 págs.

1ª edició | Abril 2007