dossier-critic-6-9788416828753

El dossier Crític 6 ‘Justícia Global’ aborda els conflictes Nord-Sud en qüestions tan rellevants i urgents de resoldre com la situació de desigualtat socio-econòmica, el feminisme, el medi ambient o els drets socials i polítics en perill. El nou número vol posar sobre la taula de debat una sèrie de temes que habitualment no són mai portada als grans mitjans de comunicació i és fruit d’una col·laboració especial entre CRÍTIC (amb la coordinació de Sergi Picazo), Pol·len i la LaFede.cat.

Anuario internacional CIDOB 2020 - VV. AA.
New Left Reiew 122 - VV. AA.
New Left Review 121 - VV. AA.
Make Rojava Green Again - VV. AA.
New Left Review 119 - VV. AA.
Afers 122 - VV. AA.

subscriu-t´hi