Política de Privadesa i Condicions d'ús,

Els presents termes Política de Privadesa i Condicions d'ús, regulen l'ús del, LLOC WEB: www.viruseditorial.net de la qual, Virus editorial i distribuïdora SCCL amb NIF: F66831256, Registre d'Cooperatives de Catalunya: BARCELONA, Foli: 14719 amb Domicili en: Junta de Comerç 18, baixos Codi postal: 08001. Localitat: Barcelona, Província: Barcelona

A través del seu lloc web, www.viruseditorial.net de VIRUS EDITORIAL I distribuïdora SCCL (d'ara endavant l'administrador de la pàgina web), es dedicada a la venda de llibres. A causa del contingut i la finalitat de l'LLOC WEB, les persones que vulguin informació o adquirir els nostres llibres hauran, registrar-se al formulari de, USUARIS/CLIENTS, la qual s'adquireix completant el formulari de REGISTRE, les seves dades seran incorporades a un fitxer de titularitat de l'administrador de la pàgina web en virtut de l'Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, de Parlament i Consell d'Europa, de l', abril 27 de 2016, amb atenció al seu article, 6, apartat, f, diu , que els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l'interessat que requereixin la protecció de les seves dades personals, en particular quan l'interessat es a un menor de 14, anys que no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç online reculli les seves dades personals, sent els seus representants legals (pares o tutors) els que podran donar autorització, sent responsables dels danys o mal ús d'l'accés de el menor en la navegació dels llocs web, el plazo de conservació de les dades dels USUARIS/CLIENTS, serà l'impost per la normativa vigent.

1. INFORMACIÓ SOBRE EL WEB

El lloc web: www.viruseditorial.net de la qual és Administrador, Virus editorial i distribuïdora SCCL, és una editorial dedicada a la producció i venda de llibres amb continguts especials com, la política, el pensament, la societat, cultura i altres.

2. DISPONIBILITAT

L'administrador de la pàgina web farà tot el possible per resoldre tots els dubtes i gestions sol·licitades a tots els seus USUARIS/CLIENTS, al més aviat possible a la demanda de les consultes.

No obstant això, en ocasions, i per causes difícilment controlables per l'administrador de la pàgina web com errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la rapidesa finalment servida als USUARIS / CLIENTS, diferent de la comanda inicialment realitzada per l'administrador de la pàgina web, per satisfer les comandes dels USUARIS/CLIENTS.

Per al cas que la gestió no mostrar o no es pogués arribar a finalitzar, després d'haver realitzat la reserva, l'USUARI/CLIENT, serà informat per correu electrònic de l'anul·lació total d'aquest.

3. SEGURETAT

L'administrador de la pàgina web té les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible i comprensible per l'ordinador de l'USUARI/CLIENT, i el de l'LLOC WEB, d'aquesta manera, a l'utilitzar el protocol SSL es garanteix:

1. Que l'USUARI/CLIENT, està comunicant les seves dades a el centre servidor de l'administrador de la pàgina web i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.

2. Que entre l'USUARI/CLIENT, i el centre servidor de l'administrador de la pàgina web les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE i protecció de dades Virus editorial i distribuïdora SCCL, de la qual és titular del lloc web, www.viruseditorial.net compleix amb la normativa de protecció de dades vigent RGPD, i amb la LSSI-CE, i ha estat assessora en aquestes normatives per, de manera que se li atorguen sengles certificats en format d'imatge digital perquè pugui exposar-los al seu lloc web.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'administrador de la pàgina web té tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d'aquesta pàgina web, www.viruseditorial.net i, especialment, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logotips, dissenys, marques, noms comercials i dades que s'inclouen a la web.

S'adverteix USUARIS/CLIENTS, que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, el contingut d'el LLOC WEB, també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Es permet reproduir totalment o parcialment els continguts del lloc web sense el consentiment de l'administrador, però amb la seguretat que es nomenés la procedència de l'contingut.

Així mateix s'accepta la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució comunicació pública i / o qualsevol altra acció que comporti una divulgació de l'contingut, amb la seguretat que no cometre infracció de la normativa vigent espanyola i / o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i / o industrial.

L'administrador de la pàgina web informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i / o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos en el lloc web: www.viruseditorial.net

Només s'autoritza la utilització dels continguts de l'domini web amb fins informatius i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l'usuari l'únic responsable de el mal ús dels mateixos.

5. ACCÉS I ESTADA A LA WEB

5.1. ELS NOSTRES CONTINGUTS

Els USUARI/CLIENTS, són íntegrament responsables de la seva conducta, a l'accedir a la informació de l'LLOC WEB, mentre naveguin en la mateixa, així com després d'haver accedit.

Com a conseqüència d'això, els USUARIS/CLIENTS, són els únics responsables davant l'administrador de la pàgina web i tercers de:

1. Les conseqüències que es puguin derivar d'una utilització, amb fins o efectes il·lícits o contraris a aquest document, de qualsevol contingut de l'LLOC WEB, elaborat o no per l'administrador de la pàgina web, publicat o no sota el seu nom de forma oficial.

2. Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària a l'contingut d'aquest document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres usuaris.

L'administrador de la pàgina web es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho consideri convenient, així com eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l'accés a l'LLOC WEB a USUARIS/CLIENTS, que faci un mal ús dels continguts i / o incompleixin qualsevol dels termes i condicions que apareixen en el present document.

L'administrador de la pàgina web informa que no garanteix:

1. Que l'accés a l'LLOC WEB, i / o a les web d'enllaç sigui ininterromput o lliure d'error.

2. Que el contingut o programari a què els USUARIS/CLIENTS, accedeixin a través del web o de les web d'enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de dany.

5.2. LA NOSTRA RESPONSABILITAT

De la utilització que els USUARIS/CLIENTS, puguin fer dels materials de l'LLOC WEB o webs d'enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de continguts de l'LLOC WEB, o de tercers.

Els eventuals danys i perjudicis als USUARIS/CLIENTS, causats per un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l'organització o la localització dels continguts i / o accés a l'LLOC WEB, i, en general, els errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que el lloc web, o un programa faciliti l'USUARI/CLIENT.

Dels continguts d'aquelles pàgines a les que els USUARIS/CLIENTS, puguin accedir des d'enllaços inclosos en el lloc web, ja siguin autoritzats o no.

Els actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a l'administrador de la pàgina webmediante via contractual.

L'administrador de la pàgina web no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

  • Errors o retards en l'accés a l'LLOC WEB, per part de l'USUARI/CLIENT, a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda de serveis, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l'administrador de la pàgina web.
  • Errors o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
  • Dels errors o danys produïts a la pàgina web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l'USUARI/CLIENT.
  • De la no operativitat o problemes en l'adreça electrònica facilitada per l'USUARI/CLIENT, per a l'enviament de la confirmació de la comanda de serveis.

En tot cas, l'administrador de la pàgina web es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari a l'USUARI / CLIENT, per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

Així mateix, l'administrador de la pàgina web té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres en el seu servei.

L'administrador de la pàgina web es reserva el dret de modificar les condicions d'aplicació de la promocions, prorrogar comunicant degudament, o procedir a l'exclusió de qualsevol dels USUARIS/CLIENTS, de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació dels mateixos.

6. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Els USUARIS/CLIENTS es comprometen a navegar pel lloc web i a utilitzar el contingut de bona fe.

En compliment del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, l'informem que la formalització de qualsevol formulari existent al lloc web, www.viruseditorial.net o la remissió d'un correu electrònic a qualsevol de els nostres bústies implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat, així com l'autorització a l'administrador de la pàgina web perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporades a el fitxer, titularitat de l'responsable de l'Tractament i / o administrador de la pàgina web .

Les dades dels USUARIS/CLIENTS, seran utilitzades per a l'enviament a través de correu electrònic de les gestions en línia i físiques, que realitzi l'administrador de la pàgina web, així com per al lliurament de les compres.

Per la mera visita a l'LLOC WEB, els USUARIS/CLIENTS, no faciliten informació personal ni està obligat a facilitar-la.

L'administrador de la pàgina web es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada ia utilitzar-la únicament per als fins indicats.

L'administrador de la pàgina web presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

Aquestes dades, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l'administrador de la web, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, Virus editorial i distribuïdora SCCL, informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, que permet a l'usuari web, conèixer quines dades personals té l'administrador d'aquesta pàgina i en aquest cas contestés en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no porti a terme el tractament de dades, supressió que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives, limitació, pel que pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l'usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web per tal de poder transmetre a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva ENVI o i de la seva recepció a l'adreça: Junta de Comerç 18, baixos Codi Postal: 08001, Localitat: Barcelona, Província: Barcelona, Correu electrònic: comunicacio@viruseditorial.net aportant fotocòpia de l'DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts. L'enviament de les seves dades mitjançant el / els formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit / acceptat les Condicions d'ús de www.viruseditorial.net mitjançant un check box obligatori a peu de l'formulari.

D'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, vam demanar el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment l'acceptarà o negarà amb un check box obligatori a peu de l'formulari.

Per modificar, actualitzar o cancel·lar les seves dades personals l'USUARI / CLIENT, escriurà des del correu electrònic del seu compte a: comunicacio@viruseditorial.net amb l'assumpte.

Per tant, l'USUARI/CLIENT és responsable de la veracitat de les dades i l'administrador de la pàgina web no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels USUARIS/CLIENTS.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, l'administrador de la pàgina web ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades porlos USUARIS/CLIENTS i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

6.1. POLÍTICA DE COOKIES

Utilitzem COOKIES per facilitar l'ús de la nostra pàgina web. Les cookies són petits fitxers de text que el seu navegador emmagatzema en el disc dur del seu ordinador i que són necessàries per utilitzar la nostra pàgina web. Les utilitzem per entendre millor la manera en la qual s'usa la nostra pàgina web i d'aquesta manera poder millorar conseqüentment el procés de navegació. Les cookies són el referent que ens indica, per exemple, si una pàgina de la nostra web ha estat vista amb anterioritat, o si la seva visita és nova o recurrent.

Les cookies que utilitzem no emmagatzemen dades personal algun, ni cap tipus d'informació que pugui identificarle. En cas de no voler rebre cookies, per favor configuri el seu navegador d'Internet perquè les esborri del disc dur del seu ordinador, les bloquegi o li avisi en cas d'instal·lació de les mateixes.

7. NUL·LITA

En cas que qualsevol clàusula dels presents termes i condicions d'ús sigui declarada nul·la, la resta de clàusules es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents termes i condicions. L'administrador de la pàgina web podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de l'administrador de la pàgina web o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.

8. MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D'ÚS

L'administrador de la pàgina web es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració de l'LLOC WEB, així com els presents termes i condicions d'ús.

Per això, l'administrador de la pàgina web recomana a l'USUARI/CLIENT llegir atentament les condicions i termes d'ús, cada vegada que accedeixi a l'LLOC WEB. Els USUARIS/CLIENTS, sempre disposaran d'aquests termes i condicions d'ús en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes vulgui realitzar.

9. SUBSCRIPCIONS

L´USUARI/CLIENT que opti per alguna de les subscripcions a VIRUS editorial autoritza a Virus Editorial i Distribuïdora SCCL a la renovació i el cobrament anual de la modalitat que hagi escollit:

  • Mitjançant l´acceptació del text «Desitjo subscriure´m a Virus editorial modalitat CÀPSIDA», accepta la renovació i el cobrament anual de 60 € a canvi de 4 llibres de Virus editorial de lliure elecció i sense límit de preu, i el descompte del 5% en tots els productes de www.viruseditorial.net
  • Mitjançant l´acceptació del text «Desitjo subscriure´m a Virus editorial modalitat REPLICANT» accepta la renovació i el cobrament anual de 100 €, a canvi de 8 novetats de Virus editorial i el descompte del 5% en tots els productes de www.viruseditorial.net
  • El client podrà rebutjar la renovació de la subscripció per escrit a través del correu gestio@viruseditorial.net, en el termini de 15 dies des de la data corresponent a aquesta renovació.
  • L´administrador de la web es compromet a avisar amb un mínim de 15 dies d´antelació de la corresponent renovació. Qualsevol retard respecte a aquest avís, prolongarà de manera proporcional el període de rebuig de la renovació.

10. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE

Els presents termes i condicions d'ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona (província de Barcelona), partit judicial dela ciutat origen de l'empresa propietària de l'LLOC WEB: www.viruseditorial.net, llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.

icone subscripcions

A Virus també necessitem recuperar energies.
Tanquem del 6 al 21 d'agost. Les vostres comandes es prepararan a partir del 22.
Gràcies pel vostre suport!