Condicions de distribució

CONDICIONS GENERALS


 • S'aplicarà un descompte unitari del 30% a tot el fons en distribució, tant per a la venda en ferm com per al dipòsit, tret d'excepcions i/o descomptes extraordinaris de fires.
 • La comanda mínima és de 60 € en ferm i 100 € en dipòsit; ambdues exemptes de despeses d'enviament. La modalitat dipòsit s'haurà de pactar prèviament amb Virus SCCL.
 • Per a comandes inferiors a la comanda mínim els ports aniran a càrrec del client, segons la següent tarifa: 1,50 € fins 2,5kg, 3 € fins 5kg i 4,5 € fins 10kg. L'empresa logística amb la qual realitzem els enviaments és Transloan. Tarifes vàlides per a tot Catalunya.

PAGAMENTS


 • Les factures de venda en ferm es liquiden a 90 dies.
 • Per a les liquidacions s'utilitzarà preferentment la modalitat de domiciliació bancària. En cas que hi hagi alguna despesa derivada d'un impagament, aquest anirà a càrrec del client.

DEVOLUCIONS i ABONAMENTS


 • Les devolucions es liquidaran a 90 dies i a data 31 de cada mes. Les que siguin rebudes al nostre magatzem més tard del dia 20 s'ajornaran al mes següent.
 • Els ports de les devolucions corren per compte del client, excepte en cas de reclamació per part de la distribuïdora.
 • El termini límit a partir del qual no s'admetran devolucions de ferm és 18 mesos.
 • Les devolucions s'han de fer seguint les següents indicacions:
  • És important indicar el nombre de paquets en el retolat i especificar clarament el destinari.
  • L'embalatge de la devolució ha de garantir que els llibres arribin als nostres magatzems en perfectes condicions per a la seva posterior comercialització. Es fa constar expressament que no s'admetran llibres amb etiquetes autoadhesives de cap mena.
  • Les devolucions defectuoses, derivades d'un embalatge insuficient o per manipulació indeguda, seran retornades al client. Si els exemplars s'havien servit en dipòsit, s'hi facturaran de manera immediata.
  • No s'admetran reclamacions sobre devolucions de les que no hi hagi justificant d'agència de transports o signatura i segell de recepció de Virus SCCL que acrediti haver-la rebut.

DIPÒSITS


 • La factura derivada de la venda en dipòsit es liquidarà a 90 dies.
 • TERMINI VENCIMENT: Passats 18 mesos des de data d'albarà, no s'admetran devolucions de dipòsit, i es procedirà a la facturació íntegra del stock. Això no obstant, s'estudiarà de forma individualitzada la possibilitat de mantenir el dipòsit o renovar-lo.

icone subscripcions

A Virus també necessitem recuperar energies.
Tanquem del 6 al 21 d'agost. Les vostres comandes es prepararan a partir del 22.
Gràcies pel vostre suport!